Dowiesz się:

  • skąd bierze się spływ powierzchniowy i jakie są jego negatywne konsekwencje,
  • jakie techniki i narzędzia może zastosować rolnik, by przeciwdziałać spływowi powierzchniowemu.

Jak zapobiegać spływowi powierzchniowemu by zabezpieczyć wody i środowisko przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin? Tego dowiesz się z poniższego wykładu: