Dowiesz się:

  • czy ważny jest porządek w gospodarstwie,
  • czy możesz w jednym miejscu przechowywać środki ochrony roślin, nawozy i ubrania robocze,
  • czy musisz mieć dowód zakupu by oddać opakowanie po środku.

Rolnicy o zbiórce opakowań po środkach ochrony roślin: Plac zabaw z opakowań? Bardowscy przestrzegają!

Materiały do pobrania:

System Zbiórki Opakowań PSOR - broszura
System Zbiórki Opakowań PSOR - plakat - plakat dla sprzedawcy środków ochrony roślin informujący o zasadach zbierania opakowań, do wydruku i wywieszenia w widocznym miejscu w sklepie. Edukacja jest obowiązkiem sprzedawcy, wynikającym z przepisów. Każdy sklep przystępujący do Systemu PSOR otrzymuje plakaty w pakiecie startowym
Karta przekazania odpadu - formularz zwrotu-odbioru odpadu, który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie. To potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem
Zbiórka opakowań - pytania i odpowiedzi - ogólne zasady zbiórki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Opakowania po środkach ochrony roślin i inne odpady - prezentacja - prezentacja do wyświetlenia podczas szkolenia, treść można również przenieść do innych materiałów szkoleniowych
17 lat działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR - raport

Więcej o Systemie Zbiórki Opakowań PSOR możesz przeczytać na stronie: http://systempsor.pl/