Dowiesz się:

  • jakie opakowania możesz oddać bezpłatnie,
  • jak przygotować opakowanie do zwrotu, aby zostało przyjęte nieodpłatnie,
  • gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin.

Jakie opakowania można zwrócić bezpłatnie i jak należy je przygotować – krótkie wideo szkoleniowe

Materiały do pobrania:

System Zbiórki Opakowań PSOR - broszura
System Zbiórki Opakowań PSOR - plakat - Plakat dla sprzedawcy środków ochrony roślin informujący o zasadach zbierania opakowań, do wydruku i wywieszenia w widocznym miejscu w sklepie. Edukacja jest obowiązkiem sprzedawcy, wynikającym z przepisów. Każdy sklep przystępujący do Systemu PSOR otrzymuje plakaty w pakiecie startowym
Formularz zwrotu-przyjęcia odpadu - Formularz zwrotu-przyjęcia odpadu, który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie. To potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem
17 lat działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR - raport
Plakat dla działkowców

Więcej o Systemie Zbiórki Opakowań PSOR możesz przeczytać na stronie: http://systempsor.pl/