Dowiesz się:

  • jakie opakowania możesz oddać bezpłatnie,
  • jak przygotować opakowanie do zwrotu, aby zostało przyjęte nieodpłatnie,
  • gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin.

Jakie opakowania można zwrócić bezpłatnie i jak należy je przygotować – wideo szkoleniowe

Materiały do pobrania:

System Zbiórki Opakowań PSOR - broszua
System Zbiórki Opakowań PSOR - plakat - plakat dla sprzedawcy środków ochrony roślin informujący o zasadach zbierania opakowań, do wydruku i wywieszenia w widocznym miejscu w sklepie. Edukacja jest obowiązkiem sprzedawcy, wynikającym z przepisów. Każdy sklep przystępujący do Systemu PSOR otrzymuje plakaty w pakiecie startowym
Karta przekazania odpadu - formularz zwrotu-odbioru odpadu, który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie. To potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem
Opakowania po środkach ochrony roślin i inne odpady - prezentacja - prezentacja do wyświetlenia podczas szkolenia, treść można również przenieść do innych materiałów szkoleniowych
17 lat działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR - raport