Dowiesz się:

  • jak nie doprowadzić do skażenia środowiska podczas neutralizacji pozostałości po oprysku,
  • jakie są metody neutralizacji pozostałości,
  • jak zastosować rożne systemy bioremediacji i dehydratacji w gospodarstwie.

Jak zneutralizować pozostałości po oprysku aby nie zanieczyścić wód i środowiska? Tego dowiesz się z poniższego wykładu: