Dowiesz się:

  • jakie opakowania możesz oddać bezpłatnie,
  • jak przygotować opakowanie do zwrotu, aby zostało ono przyjęte nieodpłatnie,
  • gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin,
  • jakie masz obowiązki związane z odpadami, jeśli gospodarujesz na powierzchni powyżej 75ha.

Jak przygotować i gdzie zwrócić bezpłatnie opakowania po środkach ochrony roślin i innych produktach niebezpiecznych używanych w gospodarstwie

Materiały do pobrania:

System Zbiórki Opakowań PSOR - broszura
System Zbiórki Opakowań PSOR - plakat - Plakat dla sprzedawcy środków ochrony roślin informujący o zasadach zbierania opakowań, do wydruku i wywieszenia w widocznym miejscu w sklepie. Edukacja jest obowiązkiem sprzedawcy, wynikającym z przepisów. Każdy sklep przystępujący do Systemu PSOR otrzymuje plakaty w pakiecie startowym
Karta przekazania odpadu - formularz zwrotu-odbioru odpadu, który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie. To potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem
Zbiórka Opakowań - pytania i odpowiedzi - ogólne zasady zbiórki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Opakowania po środkach ochrony roślin i inne odpady - prezentacja - prezentacja do wyświetlenia podczas szkolenia, treść można również przenieść do innych materiałów szkoleniowych
17 lat działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR - raport

Więcej o obowiązku wpisu do BDO przeczytasz tu: https://systempsor.pl/2019/12/05/obowiazek-wpisu-do-bdo-rolnikow-pow-75-ha/